WYKAZ DARCZYŃCÓW  2017/2018

 

1. Dr hab. Ewa Kocój

2. Dr Marta Polaczek-Bigaj

3. Dr Laura Koba

4. Dr hab. Katarzyna Barańska

          5. Urząd Miasta Krakowa - Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

6. Mgr Alina Baran

7. Dr Krzysztof Groń

          8. Prof. zw. dr hab. Jacek Wojciechowski

          9. Dr hab. Łukasz Gaweł

         10. Mgr Agnieszka Pudełko

         11. Mgr Weronika Pokojska

         12. Prof. dr hab. Anna Ząbkowicz

         13. Dr Piotr Marecki

         14. Prof. dr hab. Tadeusz Lubelski

         15. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

         16. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

         17. Paweł Kurleto

         18. Jarosław Klaś

         19. Dr Izabela Gatkowska

         20. Wydawnictwo Newsline

         21. Dr hab. inż. Justyna Bugaj

         22. Dr hab. Jan Franciszek Jacko

         23. Dr Izabela Kapera

         24. Dr hab. Wiktor Adamus, prof. UJ

         25. Dr hab. Iwona Sowińska

         26. Dr Maciej Grodzicki

         27. Barbara Pietrzak

         28. Prof. dr hab. Wiesław Babik

         29. Biblioteka Instytutu Historii Sztuki UJ

         30. Dr Michał Zawadzki

         31. Martyna Olszowska

         32. Dr hab. Agnieszka Hess

         33. Wydawnictwo Sejmowe

         34. Stowarzyszenie Romów w Polsce

         35. Wydawnictwo NBP

         36. Prof. dr hab. Barbara Kożuch

         37. Prof. dr hab. Anna Ząbkowicz

         38. Marcelina Pabian-Kot

         39. Instytut Spraw Publicznych UJ

         40. Instytut Psychologii Stosowanej UJ

         41. Prof. zw. dr hab. Bogusław Nierenberg

         42. Dr Lech Jaworski

         43. Dr hab. Iwona Sowińska

         44. Dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz

         45. Dr Piotr Marecki

         46. Dr Aneta Januszko-Szakiel

         47. Dr Małgorzata Janiak

         48. Katarzyna Busztakowa

         49. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

         50. Justyna Bukiel

         51. Dr hab. Barbara Fryzeł

         52. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

         53. Dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska

         54. Dr hab. Sławomir Magala

         55. Dr hab. Małgorzata Radkiewicz

         56. Dr Aneta Bąk-Szołucha

         57. Dr Łukasz Kubisz-Muła

         58. Mgr Mattmias Barwacz

         59. Prof.dr hab. Tadeusz Lubelski

         60. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

         61. Dr hab. Małgorzata Juchniewicz, Uniwersytet Warmińsko Mazurski

         62. Mgr Weronika Pokojska

         63. Dr hab. Dorota Kubacka-Jasiecka

 

 

WYKAZ DARCZYŃCÓW  2016/2017

 

         1. Dr hab. Wojciech Kajtoch

         2. Dr Iwona Sikorska

         3. Dr Piotr Marecki

         4. Dr hab. Agnieszka Hess

         5. Prof.dr hab. Wiesław Babik

         6. Prof. dr hab. Barbara Liberska

         7. Dr inż. Justyna Bugaj

         8. Michał Szafrański

         9. Dr hab. Ryszard Filas

         10. Biblioteka Główna AWF w Katowicach

         11. Wydziałowa Biblioteka Prawnicza UJ- Sekcja Prawa Własności Intelektualnej

         12. Dr Edyta Żyrek-Horodyska

         13. Dr Magdalena Hodalska

         14. Justyna Bukiel

         15. Prof. zw. dr hab. Elżbieta Kryńska

         16. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

         17. Dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska

         18. Dr hab. Sławomir Magala

         19. Dr hab. Maria Magoska

         20. Dr Andrzej Szymkowiak

         21. Dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ

         22. Dr hab. Łukasz Hardt

         23. Prof. zw. dr hab. Bogusław Nierenberg

         24. Prof. dr hab. Alicja Helman

         25. Dr Laura Koba

         26. Dr hab. Iwona Sowińska

         27. Prof dr hab. Tadeusz Wawak

         28. Prof. dr hab. Jacek Wojciechowski

         29. Prof. dr hab. Tadeusz Lubelski

         30. Dr hab. Rafał Maciąg

         31. Dr hab. Wiktor Adamus, prof. UJ

         32. Dr Bożena Gulla

         33. Prof. dr hab. Anna Ząbkowicz

         34. Dr hab. Remigiusz Sapa

         35. Dr hab. Piotr Jedynak, prof. UJ

         36. Dr hab. Andrzej Kaliszewski

         37. Instytut Lotnictwa

         38. Dr Rafał Wisła

         39. Ks. Dariusz Kowalczyk, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

         40. Dr inż. Tomasz Sierotowicz

         41. Dr Maciej Grodzicki

         42. Prof. dr hab. Barbara Kożuch

         43. Aleksander Smętkiewicz

         44. Monika Jodłowska

         45. Towarzystwo Doktorantów UJ

         46. Andrzej Tadeusz Kijowski

         47. Prof. dr hab. Anna Ząbkowicz

         48. Dr Piotr Passowicz

         49. Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

         50. Dr hab. Ewa Kocój

         51. Mgr Angelika Andrzejczyk

         52. Daria Bukhardova

         53. Prof. dr hab. Tadeusz Wawak

         54. INIB UJ

         55. Dr hab. Emanuel Kulczycki

         56. Dr hab Roman Batko

         57. Dr Weronika Świerczyńska-Głownia

         58. Dr Michał Zawadzki

         59. Dr hab. Elżbieta Adamczyk

         60. Dr hab. inż. Anna Michna, prof. zw. Politechniki Śląskiej

         61. Prof. dr hab. Grażyna Stachówna

         62. Dr hab. Łukasz Gaweł

         63. Mgr Weronika Pokojska

         64. Mgr Agnieszka Pudełko

         65. Mgr Agnieszka Szostak

         66. Wydawnictwo Sejmowe

         67. Redakcja czasopisma Midrasz

         68. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

         69. Biuro Festiwalowe IMPART-Wrocław

         70. Instytut Historii UJ

         71. OTTO Work Force Polska

         72. Biblioteka Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu

         73. Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

         74. Mgr Mateusz Flont

         75. Marta Sołtys

         76. Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ

         77. Fundacja Republikańska

         78. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonamicznego w Krakowie

         79. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ

 

 

WYKAZ DARCZYŃCÓW  2015/2016

 

1. Dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska

2. Anastasiia Havshyna

3. Katedra Zarządzania w Turystyce UJ

4. Departament Dziedzictwa Kulturowego. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

5. Dr inż. Justyna Bugaj

6. Prof. dr hab. Tadeusz Wawak

7. Prof. zw. dr hab. Jacek Wojciechowski

8. Ewa Drygalska

9. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

10. Prof. dr hab. Andrzej Linert

11. Dr Zbigniew Bajka

12. Instytut Spraw Publicznych UJ

13. Redakcja "Przeglądu Kulturoznawczego"

14. Redakcja czasopisma "EKRANy"

15. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

16. Mariola Wereszka

17. Prof. zw. dr hab. Tomasz Goban-Klas

18. Dr hab. Łukasz Gaweł

19. Dr Piotr Marecki

20. Dr hab. Iwona Sowińska

21. Wiesław Kowalczewski

22. Dr hab. Ewa Kocój

23. Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

24. Dr hab. Grzegorz Sroślak

25. Prof. dr hab. Tadeusz Lubelski

26. Prof. zw. dr hab. Tomasz Mielczarek

27. Dr Mariusz Trojak

28. Dr Barbara Dobrzańska-Socha

29. Biblioteka Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ

30. Prof. dr hab. Sławomir Magala

31. Redakcja czasopisma "Midrasz"

32. Redakcja "Kwartalnika Policyjnego"

33. Wydawnictwo Sejmowe

34. Samorządowe Kolegium Odwoławcze - Redakcja

          35. Prof. dr hab. Grażyna Stachówna

          36. Dr hab. Ewa Miklaszewska

          37. Prof. dr hab. Bogusław Nierenberg

          38. Dr hab. Andrzej Kaliszewski

          39. Dr Michał Bukowski

          40. Dr Izabela Stańczyk

          41. Instytut Spraw Publicznych UJ

          42. Dr Maria Koniusz

          43. Agnieszka Pudełko

          44. Rafał Trzop

          45. Dr Bożena Gulla

          46. Dr hab. Agnieszka Hess

          47. Wiesław Kowalczewski

          48. Biblioteka Jagiellońska

          49. Mgr Małgorzata Lendzion

          50. Mgr Włodzimierz Chorązki

          51. Joanna Szpyt-Wiktorowska

          52. Prof. dr hab. Anna Ząbkowicz

          53. Stowarzyszenie Interkulturalni PL

          54. Dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof UWM

          55. Michał Kruk

          56. Prof. dr hab. Krzysztof Loska

          57. Dr hab. Ryszard Filas

          58. Prof. dr hab. Emil Orzechowski

          59. Dr Alicja Kędziora

          60. Dr hab. Jadwiga Hučková

          61. Polska Organizacja Turystyczna

          62. Dr Anna Zachorowska-Mazurkiewicz

          63. Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

          64. Prof.dr hab. Marian Żukowski, KUL

          65. Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

          66. Dr hab. Wojciech Kajtoch

          67. Uniwersytet Gdański

          68. Prof. dr hab. Barbara Liberska

          69. Prof. dr hab. Goban-Klas Tomasz

          70. Dr Marta Najda - Janoszka

          71. Akademia Leona Koźmińskiego

          72. Prof. dr hab. Marek Bugdol

          73. Dr hab. Tadeusz Kononiuk

          74. prof. dr hab. Wiesław Kowalczewski

          75. Wydawnictwo Newsline w Rzeszowie

          76. Justyna Waluś

          77. Dr Maciej Grodzicki

          78. Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

          79. Prof dr hab. Wiesław Babik

          80. Karolina Stankowska

          81. Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ

          82. Mgr Alicja Szyszko

 

WYKAZ DARCZYŃCÓW  2014/2015

 

1. Stowarzyszenie Romów w Polsce

2. Goethe Institut Kraków

3. Wydziałowa Biblioteka Prawnicza; Sekcja Prawa Własności Intelektualnej

4. Dr inż. Justyna Bugaj

5. Prof. zw. dr hab. Tomasz Goban-Klas

6. Prof. dr hab. Grażyna Stachówna

7. Dr hab. Katarzyna Barańska

8. Dr hab. Iwona Sowińska

9. Dr Michał Zawadzki

10. Dr hab. Agnieszka Hess

11. Katedra Unii Europejskiej im. J. Monneta.
      Kolegium Ekonomiczno-Społeczne.
      Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

12. Prof. zw. dr hab. Jacek Wojciechowski

13. Dr hab. Ewa Kocój

14. Dr hab. Wojciech Kajtoch

15. Dr Sylwester Dziki

16. Instytut Europeistyki UJ

17. Doc. dr Sławomir Tabkowski

18. Prof. dr hab. Tadeusz Lubelski

19. Wiesław Kowalczewski

20. Dr Iwona Sikorska

21. Dr Dariusz Grzybek

22. Prof. dr hab. Tadeusz Wawak

23. Dr hab. Mateusz Nieć

24. Prof dr hab. Wiesław Babik

25. Instytut Spraw Publicznych

26. Biblioteka Instytutu Historii UJ

27. Dawid Przywalny

28. Dr Ewa Augustyniak

29. Dr hab.inż.arch. Aleksander Noworól

30. Dr Rafał Wisła

32. Dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska

33. Biblioteka Instytutu Studiów Miedzykulturowych

34. Dr Dorota Korwin-Piotrowska

35. Radosław Jasieniecki

36. Dr Jacek Gancarczyk

37. Dr hab. Iwona Sowińska

38. Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie

39. Redakcja czasopisma "Midrasz"

40. Dr Laura Koba

41. Opera Krakowska

42. Dr Weronika Świerczyńska-Głownia

43. Urząd Marszałkowski

44. Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" Wrocław

45. Dr hab. Maria Próchnicka

46. Dr hab. Barbara Pilecka, prof. UJ

47. Krzysztof Dydo

48. Prof. dr hab. Barbara Liberska

49. Dr Beata Jałocha

50. Prof. dr hab. Andrzej Linert

51. Narodowe Centrum Kultury

52. Ewa Schoefer

53. Korporacja Ha!art

54. Dr hab. Małgorzata Radkiewicz

55. Prof. dr hab. Sławomir Magala

56. Redakcja czasopisma "EKRANy"

57. Dr hab. Remigiusz Sapa

58. Stowarzyszenie INTERKULTURALNI

59. Prof. dr hab. Marek Bugdol

60. Fundacja. Instytut Spraw Publicznych

61. QNT Systemy Informatyczne

62. Katedra Doskonałości Biznesowej. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

63. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

64. Patrycja Szczepaniak

65. Dr Roman Dorczak

66. Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

 

WYKAZ DARCZYŃCÓW  2013/2014

 

1. Prof. zw. dr hab. Jacek Wojciechowski

2. Prof. dr hab. inż. Andrzej Matczewski

3. Dr hab. Tadeusz Wawak, prof. nadzw.

4. Joanna Walczy

5. Dr hab. Andrzej Linert, prof. nadzw.

6. Dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska

7. Prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak

8. Mgr Joanna Kotlarz

9. Dr hab. Wojciech Kajtoch

10. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

11. Prof. dr hab. Tadeusz Lubelski

12. Dr Katarzyna Barańska

13. Marta Materska-Samek

14. Biblioteka Główna AWF w Katowicach

15. Monika Kowalska

16. Dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ

17. Mgr Włodzimierz Chorązki

18. Joanna Zawierucha

19. Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas

20. Dr hab Rafał Syska

21. Ministerstwo Gospodarki - Departament Strategii i Analiz

22. Prof. dr hab. Barbara Liberska

23. Dr Piotr Łasak

24. Biblioteka ASP w Gdańsku

25. Dr hab. Łukasz Gaweł

26. Dr Ewa Kocój

27. Biblioteka Jagiellońska

28. Dr Rafał Wisła

29. Prof. zw. dr hab. Małgorzata Bednarczyk

30. Instytut Europeistyki UJ

31. Dr Michał Bukowski

32. Dr Michał Zawadzki

33. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ

34. Anna Filipel

35. Dr hab. Tadeusz Ostrowski

36. Dr hab. Andrzej Kaliszewski

37. Redakcja Alma Mater

38. Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL

39. Katedra Bankowości Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL

40. Korporacja ha!art

41. Dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz

42. Stowarzyszenie Szlaki Kulturowe

43. Dr Michał Zawadzki

44. Dr Patrycja Szostak

45. Biblioteka Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

46. Biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie

47. Prof. dr hab. Grażyna Stachówna

48. Agnieszka Łoboda

49. Dr Rafał Maciąg

50. Dr hab. inż. arch. Krzysztof Skalski

51. Dr Jacek Gancarczyk

52. Dr hab. Małgorzata Radkiewicz

53. Redakcja "Alma Mater"

54. Prof. dr Sławomir Magula

55. Biblioteka Goethe-Institut w Krakowie

56. Dr Michał Grech

57. Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

58. Dr Agnieszka Trąbka

59. Mgr Małgorzata Chęcińska-Głazik

60. Biblioteka Instytutu Psychologii UJ

61. Justyna Ryszka

62. Jarosław Klaś

 


 

WYKAZ DARCZYŃCÓW 2012/2013

 

1. Dr Roman Batko

2. Dr hab. Tadeusz Borkowski

3. Dr Sylwester Dziki

4. Dr Jacek Gancarczyk

5. Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas

6. Dr Agnieszka Hess

7. Dr hab. Jadwiga Huckova

8. Dr Małgorzata Janiak

9. Jowita Jaroń

10. Dr hab. Dorota Jasiecka prof. UJ

11. Dr hab. Wojciech Kajtoch

12. Maria Kotlarz

13. Dr hab. Krzysztof Loska

14. Prof. dr hab. Tadeusz Lubelski

15. Dr hab. Józef Maciuszek

16. Dr Barbara Mauer-Górska

17. Prof. dr hab. Andrzej Pitrus

18. Dr hab. Jacek Ostaszewski

19. Dr Artur Piskorz

20. Bogusław Sonik

21. Prof. dr hab. Grażyna Stachówna

22. Dr Marta Tutko

23. Dr Marek Tytko

24. Dr hab. Tadeusz Wawak, prof.UJ

25. Prof. zw. dr hab Jacek Wojciechowski

26. Dr. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz

27. Zakład Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego

28. Dr Ewa Bogacz-Wojtanowska

29. Dr Grzegorz Baran

30. Dr Rafał Maciąg

31. Dr Piotr Łasak

 

WYKAZ DARCZYŃCÓW 2011/2012

 

1. Prof. zw. dr hab. Bednarczyk Małgorzata

2. Biblioteka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

3. Prof. dr hab. Biliński Szczepan

4. BPI Polska Sp. z o.o.

5. Mgr Małgorzata Brzeszczak

6. Dr inż. Justyna Bugaj

7. Mgr Włodzimierz Chorązki

8. CHZ Ars Polona S.A.

9. Dr hab. Romuald Derbis

10. Firma Doradcza KPMG

11. Fundacja STU

12. Fundacja Archeologia Fotografii

13. Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

14. Dr Gancarczyk Jacek

15. Dr hab. Gaweł Łukasz

16. Prof. dr hab. Goban-Klas Tomasz

17. Golec Joanna (Gimnazjum nr 35 w Krakowie)

18. Góral Anna (Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski)

19. Dr Górski Piotr

20. Prof. dr hab. Alicja Helman

21. Dr Agnieszka Hess

22. Instytut Studiów Regionalnych UJ

23. Dr Jan Jacko

24. Dr Małgorzata Jaskowska

25. Dr hab. Kajtoch Wojciech

26. Prof. dr hab. Maciej Kawka

27. Dr Ewa Kocój

28. Dr hab. Maria Kocójowa, prof. UJ

29. Dr Anna Kopczyńska-Tyszko

30. Mykola Liakhovych

31. Agnieszka Luer-Mika

32. Dr Ewa Majewska

33. Jędrzej Majka (redaktor naczelny Ruczaj Cafe)

34. Dr Barbara Mauer-Górska

35. Dr Grzegorz Mazurkiewicz

36. Dr Bożena Mierzejewska

37. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Dziedzictwa Kulturowego

38. Morawiec Agata (Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach

39. Dr hab. Bogusław Nierenberg

40. Andrzej Nowosad

41. Dr hab. Jacek Ostaszewski

42. Dr Bogusława Piasecka

43. Maria Piekarska

44. Dr hab. Wanda Pindlowa, prof. UJ

45. Prof. dr hab. Walery Pisarek

46. Dr hab. Maria Próchnicka

47. Tadeusz Pszenicki

48. Dr Jan Sowa

49. Dr hab. Ryszard Stach, prof. UJ

50. Studenckie Towarzystwo Ekonomiczne UJ

51. Prof. dr hab. Tomasz Tokarski

52. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

53. Dr hab. Tadeusz Wawak, prof. UJ

54. Prof. zw. dr hab. Jacek Wojciechowski

55. Dr Antoni Wontorczyk

56. Wydawnictwo Bonami

57. Wydawnictwo Difin

58. Dr Anna Zachorowska-Mazurkiewicz

 

WYKAZ DARCZYŃCÓW  2010/2011

 

1. Bank Millennium

2. Prof. zw. dr hab. Małgorzata Bednarczyk

3. Mgr Gabriela Bednarska

4. Biblioteka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

5. Biblioteka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

6. Prof. dr hab. Szczepan Biliński

7. Dr Justyna Bugaj

8. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

9. Dr Sabina Cisek

10. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie

11. Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas

12. Dr Krzysztof Groń

13. Dr Bożena Gulla

14. Dr Hess Agnieszka

15. Dr Jan Jacko

16. Dr Małgorzata Jaskowska

17. Dr Piotr Jedynak

18. Dr Aniela Kaczanowska

19. Katedra Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego

20. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

21. Dr Ewa Kocój

22. Dr Dorota Korwin-Piotrowska

23. Dr hab. Andrzej Linert, prof. UJ

24. Prof. dr hab. Tadeusz Lubelski

25. Mgr Paweł Łukasik (Katedra Zachowań Organizacyjnych UEK)

26. Małopolski Instytut Kultury w Krakowie

27. Prof. dr hab. Andrzej Matczewski

28. Dr Grzegorz Mazurkiewicz

29. Dr hab. Krzysztof Mudyń

30. Dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ

31. Dr hab. Tadeusz Ostrowski

32. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

33. Tomasz Stanisław Pelczar

34. Przemysław Piotrowski

35. Dr Artur Piskorz

36. Dr Ewa Ryn

37. Prof. dr hab. dr h.c. Zdzisław Jan Ryn

38. Secus Wsparcie Biznesu Sp. z o.o.

39. Bogusław Sonik

40. Dr Izabela Stańczyk

41. Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości INTERKULTURALNI PL

42. Agnieszka Szymańska

43. Prof. dr hab. Tomasz Tokarski

44. Aleksander Włodyka

45. Prof. zw. dr hab. Jacek Wojciechowski

46. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

47. Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

48. Mgr Michał Zawadzki

 

WYKAZ DARCZYŃCÓW  2009/2010

 

1.    Biblioteka Sejmowa

2.    Dr Kinga Bauer

3.    Prof. dr hab. Szczepan Biliński

4.    Dr Justyna Bugaj

5.    Dr hab. Romuald Derbis, prof. UJ

6.    Mgr Krystyna  Dziewańska

7.    Dr hab. Wojciech Kajtoch

8.    Dr Agnieszka Kamrowska

9.    Mgr Marcin Karlik

10.  Dr hab. Maria Kocójowa, prof. UJ

11.  Dr Ewa Kocój

12.  Prof. dr hab. Barbara Kożuch

13.  Aleksandra Kruk

14.  Dr hab. Dorota Kubacka-Jasiecka, prof. UJ

15.  Dr Małgorzata Jaskowska

16.  Dr hab. Andrzej Linert, prof. UJ

17.  Prof. dr hab. Tadeusz Lubelski

18.  Dr hab. Józef Maciuszek

19.  Dr hab. Maria Magoska

20.  Dr hab.Krzysztof Mudyń (IPS)

21.  Dr hab. IwonaNiewiadomska

22.  Tomasz Stanisław Pelczar

23.  Prof. dr hab. Andrzej Pitrus

24.  Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk

25.  Prof. zw. dr hab. Aleksy Pocztowski

26.  Dr Marek Rawski

27.  Dr Iwona Sikorska

28.  Prof. zw. dr hab. Jacek Wojciechowski

29.  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

30.  Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Bibliotekarzy z Nowego Targu

 

WYKAZ DARCZYŃCÓW  2008/2009

 

1.   Dr Katarzyna Barańska

2.   Dr Roman Batko

3.   Dr Kinga Bauer

4.   Ks. Jan Bednarczyk

5.   Biblioteka Instytutu Historii UJ

6.   Biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

7.   Prof. dr hab. Szczepan Biliński

8.   Dr Jarosław Bober

9.   Dr hab. Tadeusz Borkowski, prof. UJ

10.  Dr Justyna Bugaj

11.  Mgr Włodzimierz Chorązki

12.  Mgr Dominika Cieślikowska

13.  Andrzej Cioch

14.  Dr Alojzy Czech

15.  Dr hab. Romuald Derbis, prof. UJ

16.  Prof. dr hab. Jerzy Dietl

17.  Prof. zw. Dr hab. Stanisław Flejterski

18.  Fundacja Panteon Narodowy na Skałce

19.  Dr Barbara Fryzeł

20.  Dr Jacek Gancarczyk

21.  Instytut Goethego w Krakowie

22.  Sebastian Jagielski

23.  Prof. Adam Jarosz

24.  Dr Małgorzata Jaskowska

25.  Dr hab. Wojciech Kajtoch

26.  Dr hab. Anna Karmańska, prof. SGH

27.  Dr Łukasz Karpiński

28.  Dr Ewa Kocój

29.  Dr hab. Maria Kocójowa, prof. UJ

30.  Mgr Karolina Konieczna

31.  Sr Jean A. Konopka

32.  Sr hab. Dorota Kubacka-Jasiecka, prof. UJ

33.  Sr Agnieszka Lewandowska (Sekretarz Zeszytów Naukowych „Service Management)

34.  Sr hab. Zofia Barbara Liberda, prof. UW

35.  Prof. dr hab. Tadeusz Lubelski

36.  Dr hab. Maria Magoska

37.  Henryk Martenka

38.  Prof. zw. dr hab. inż.Andrzej Matczewski

39.  Dr Barbara Mauer-Górska

40.  Dr hab. Ewa Miklaszewska

41.  Dr Agnieszka Morstin-Popławska

42.  Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

43.  Dr Stanisław Nowicki

44.  Dr Andrzej Nowosad

45.  Sławomira Olekszyk

46.  Prof. dr hab. Emil Orzechowski

47.  Dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ

48.  Prof. dr hab. Andrzej Pelczar

49.  Dr Bogusława Piasecka

50.  Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk

51.  Dr hab. Wanda Pindlowa, prof. UJ

52.  Dr hab. Łukasz Plesnar

53.  Joanna Proszowska (Koło Naukowe Zarządzania Jakością, UE w Krakowie)

54.  Dr hab. Maria Próchnicka

55.  Mgr Jacek Marek Radwan

56.  Dr Jerzy Rosiński

57.  Mgr Anna Sławik

58.  Dr hab. Iwona Sowińska

59.  Prof. dr hab. Grażyna Stachówna

60.  Marek Strzała, Firma Wydawnicza

61.  Dr hab. Rafał Syska

62.  Dr Adam Szymaniak

63.  Dr hab. Tomasz Tokarski, prof. UJ

64.  Mgr Maria Wacławik

65.  Dr hab. Tadeusz Wawak, prof. UJ

66.  Dr Rafał Wisła 

67.  Prof. dr hab. Lech Witkowski

68.  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

69.  Dr Irena Wóycicka (Kierownik Obszaru Badań Społecznych IBnGR)

70.  Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

71.  Wydawnictwo Attyka

72.  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska

73.  Andrzej Zabiegliński (Prezes Zarządu Żorskiej Izby Gospodarczej)

74.  Dr Anna Zachorowska-Mazurkiewicz

75.  Dr Marcin Zawicki

76.  Dr hab. Anna Ząbkowicz