LIST OF DONORS  2008/2009

 1. dr Katarzyna Barańska
 2. dr Roman Batko
 3. dr Kinga Bauer
 4. ks. Jan Bednarczyk
 5. Biblioteka Instytutu Historii UJ
 6. Biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
 7. prof. dr hab. Szczepan Biliński
 8. dr Jarosław Bober
 9. dr hab. Tadeusz Borkowski, prof. UJ
 10. dr Justyna Bugaj
 11. mgr Włodzimierz Chorązki
 12. mgr Dominika Cieślikowska
 13. Andrzej Cioch
 14. dr Alojzy Czech
 15. dr hab. Romuald Derbis, prof. UJ
 16. prof. dr hab. Jerzy Dietl
 17. prof. zw. Dr hab. Stanisław Flejterski
 18. Fundacja Panteon Narodowy na Skałce
 19. dr Barbara Fryzeł
 20. dr Jacek Gancarczyk
 21. Instytut Goethego w Krakowie
 22. Sebastian Jagielski
 23. prof. Adam Jarosz
 24. dr Małgorzata Jaskowska
 25. dr hab. Wojciech Kajtoch
 26. dr hab. Anna Karmańska, prof. SGH
 27. dr Łukasz Karpiński
 28. dr Ewa Kocój
 29. dr hab. Maria Kocójowa, prof. UJ
 30. mgr Karolina Konieczna
 31. dr Jean A. Konopka
 32. dr hab. Dorota Kubacka-Jasiecka, prof. UJ
 33. dr Agnieszka Lewandowska (Sekretarz Zeszytów Naukowych „Sernice Management)
 34. dr hab. Zofia Barbara Liberda, prof. UW
 35. prof. dr hab. Tadeusz Lubelski
 36. dr hab. Maria Magoska
 37. Henryk Martenka
 38. prof. zw. dr hab. inż.Andrzej Matczewski
 39. dr Barbara Mauer-Górska
 40. dr hab. Ewa Miklaszewska
 41. dr Agnieszka Morstin-Popławska
 42. prof. dr hab. Zbigniew Nęcki
 43. dr Stanisław Nowicki
 44. dr Andrzej Nowosad
 45. Sławomira Olekszyk
 46. prof. dr hab. Emil Orzechowski
 47. dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ
 48. prof. dr hab. Andrzej Pelczar
 49. dr Bogusława Piasecka
 50. prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
 51. dr hab. Wanda Pindlowa, prof. UJ
 52. dr hab. Łukasz Plesnar
 53. Joanna Proszowska (Koło Naukowe Zarządzania Jakością, UE w Krakowie)
 54. dr hab. Maria Próchnicka
 55. mgr Jacek Marek Radwan
 56. dr Jerzy Rosiński
 57. mgr Anna Sławik
 58. dr hab. Iwona Sowińska
 59. prof. dr hab. Grażyna Stachówna
 60. Marek Strzała, Firma Wydawnicza
 61. dr hab. Rafał Syska
 62. dr Adam Szymaniak
 63. dr hab. Tomasz Tokarski, prof. UJ
 64. mgr Maria Wacławik
 65. dr hab. Tadeusz Wawak, prof. UJ
 66. dr Rafał Wisła 
 67. prof. dr hab. Lech Witkowski
 68. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
 69. dr Irena Wóycicka (Kierownik Obszaru Badań Społecznych IBnGR)
 70. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
 71. Wydawnictwo Attyka
 72. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
 73. Andrzej Zabiegliński (Prezes Zarządu Żorskiej Izby Gospodarczej)
 74. dr Anna Zachorowska-Mazurkiewicz
 75. dr Marcin Zawicki
 76. dr hab. Anna Ząbkowicz

 

LIST OF DONORS 2009/2010

 1. Biblioteka Sejmowa
 2. dr Kinga Bauer
 3. prof. dr hab. Szczepan Biliński
 4. dr Justyna Bugaj
 5. dr hab. Romuald Derbis, prof. UJ
 6. mgr Krystyna Dziewańska
 7. dr hab. Wojciech Kajtoch
 8. dr Agnieszka Kamrowska
 9. mgr Marcin Karlik
 10. dr hab. Maria Kocójowa, prof. UJ
 11. dr Ewa Kocój
 12. prof. dr hab. Barbara Kożuch
 13. Aleksandra Kruk
 14. dr hab. Dorota Kubacka-Jasiecka, prof. UJ
 15. dr Małgorzata Jaskowska
 16. dr hab. Andrzej Linert, prof. UJ
 17. prof. dr hab. Tadeusz Lubelski
 18. dr hab. Józef Maciuszek
 19. dr hab. Maria Magoska
 20. dr hab.Krzysztof Mudyń (IPS)
 21. dr hab. Iwona Niewiadomska
 22. Tomasz Stanisław Pelczar
 23. prof. dr hab. Andrzej Pitrus
 24. prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
 25. prof. zw. dr hab. Aleksy Pocztowski
 26. dr Marek Rawski
 27. dr Iwona Sikorska
 28. prof. zw. dr hab. Jacek Wojciechowski
 29. Wojewódzka BIBLIOTEKA Publiczna w Krakowie
 30. Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Bibliotekarzy z Nowego Targu

 


WYKAZ DARCZYŃCÓW  2010/2011

 

1. Bank Millennium

2. prof. zw. dr hab. Małgorzata Bednarczyk

3. mgr Gabriela Bednarska

4. Biblioteka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

5. Biblioteka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

6. prof. dr hab. Szczepan Biliński

7. dr Justyna Bugaj

8. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

9. dr Sabina Cisek

10. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie

11. prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas

12. dr Krzysztof Groń

13. dr Bożena Gulla

14. dr Hess Agnieszka

15. dr Jan Jacko

16. dr Małgorzata Jaskowska

17. dr Piotr Jedynak

18. dr Aniela Kaczanowska

19. Katedra Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego

20. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

21. dr Ewa Kocój

22. dr Dorota Korwin-Piotrowska

23. dr hab. Andrzej Linert, prof. UJ

24. prof. dr hab. Tadeusz Lubelski

25. mgr Paweł Łukasik (Katedra Zachowań Organizacyjnych UEK)

26. Małopolski Instytut Kultury w Krakowie

27. prof. dr hab. Andrzej Matczewski

28. dr Grzegorz Mazurkiewicz

29. dr hab. Krzysztof Mudyń

30. dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ

31. dr hab. Tadeusz Ostrowski

32. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

33. Tomasz Stanisław Pelczar

34. Przemysław Piotrowski

35. dr Artur Piskorz

36. dr Ewa Ryn

37. prof. dr hab. dr h.c. Zdzisław Jan Ryn

38. Secus Wsparcie Biznesu Sp. z o.o.

39. Bogusław Sonik

40. dr Izabela Stańczyk

41. Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości INTERKULTURALNI PL

42. Agnieszka Szymańska

43. prof. dr hab. Tomasz Tokarski

44. Aleksander Włodyka

45. prof. zw. dr hab. Jacek Wojciechowski

46. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

47. Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

48. mgr Michał Zawadzki

 

WYKAZ DARCZYŃCÓW 2011/2012

 

1. prof. zw. dr hab. Bednarczyk Małgorzata

2. Biblioteka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

3. prof. dr hab. Biliński Szczepan

4. BPI Polska Sp. z o.o.

5. CHZ Ars Polona S.A.

6. dr hab. Romuald Derbis

7. Firma Doradcza KPMG

8. Fundacja STU

9. Fundacja Archeologia Fotografii

10. Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

11. dr Gancarczyk Jacek

12. dr hab. Gaweł Łukasz

13. prof. dr hab. Goban-Klas Tomasz

14. Golec Joanna (Gimnazjum nr 35 w Krakowie)

15. Góral Anna (Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski)

16. dr Górski Piotr

17. dr Agnieszka Hess

18. Instytut Studiów Regionalnych UJ

19. dr Jan Jacko

20. dr Małgorzata Jaskowska

21. dr hab. Kajtoch Wojciech

22. dr Ewa Kocój

23. dr hab. Maria Kocójowa, prof. UJ

24. dr Anna Kopczyńska-Tyszko

25. Agnieszka Luer-Mika

26. dr Ewa Majewska

27. Jędrzej Majka (redaktor naczelny Ruczaj Cafe)

28. dr Barbara Mauer-Górska

29. dr Grzegorz Mazurkiewicz

30. dr Bożena Mierzejewska

31. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Dziedzictwa Kulturowego

32. Morawiec Agata (Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach

33. Andrzej Nowosad

34. dr hab. Jacek Ostaszewski

35. dr Bogusława Piasecka

36. dr hab. Wanda Pindlowa, prof. UJ

37. prof. dr hab. Walery Pisarek

38. Tadeusz Pszenicki

39.dr Jan Sowa

40.dr hab. Ryszard Stach, prof. UJ

41. Studenckie Towarzystwo Ekonomiczne UJ

42. prof. dr hab. Tomasz Tokarski

43. dr hab. Tadeusz Wawak, prof. UJ

44. prof. zw. dr hab. Jacek Wojciechowski

45. dr Antoni Wontorczyk

46. Wydawnictwo Bonami

47. Wydawnictwo Difin

48. dr Anna Zachorowska-Mazurkiewicz

49. Mykola Liakhovych