Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Projekt MRPO

 

1 Grudnia 2009 r. Biblioteki Wydziałowe Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Matematyki i Informatyki UJ rozpoczęły realizację Projektu nr MRPO.01.01.01-12-086/09 „Unowocześnienie systemu udostępniania i zabezpieczenia zbiorów bibliotek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej i Matematyki i Informatyki UJ", który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu 14/2009/1.1 a dla Schematu 1.1 A Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Celem głównym projektu, cechującego się bardzo wysokim poziomem innowacyjności w zakresie usług bibliotecznych, jest poprawa jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim, poprzez zakup sprzętu i systemu RFiD (Radio-frequency identification). Oddziałuje to pozytywnie na rozwój Małopolski oraz kraju poprzez wzrost kompetencji absolwentów szkół wyższych i dostosowanie usług do wymagań pracodawców na regionalnym i krajowym rynku pracy.

Celami bezpośrednimi są:

  • Wzrost poziomu wiedzy czytelników Bibliotek Wydziałowych.
  • Zwiększenie dostępności księgozbioru poprzez umożliwienie zwrotu w dowolnym momencie dzięki zastosowaniu tzw. wrzutni nocnej.
  • Zmiana sposobu świadczenia usług bibliotecznych poprzez wprowadzanie systemu samoobsługowego korzystania z biblioteki przez czytelnika (RFID).
  • Skoordynowanie prac dwóch bibliotek dzięki zastosowaniu jednolitego systemu informatycznego.
  • Zabezpieczenie zbiorów poprzez zastosowanie chipów elektronicznych w 120 tys. książek.

Ze zmodernizowanej infrastruktury badawczo-rozwojowej korzysta około 11 tys. studentów. Automatyzacja procesów bibliotecznych, uprawniająca obsługę użytkownika, przyczynia się do zwiększania liczby osób korzystających z usług bibliotecznych.

Beneficjentami projektu są też użytkownicy spoza środowisk akademickich, tj. pracownicy międzynarodowych korporacji, przedsiębiorstwa zlokalizowane w Krakowskim Parku Technologicznym oraz cała społeczność Krakowa i województwa Małopolskiego.

Wdrożony dzięki projektowi system zmniejsza koszta pracy i obsługi czytelnika przy jednoczesnym wzroście jakości usług. Użytkownicy, zachęceni wprowadzonymi zmianami i udogodnieniami, częściej będą korzystać z różnorodnych zasobów i usług oferowanych przez Biblioteki Wydziałowe.

Zapraszamy!

Wrzutnia zewnętrzna służy do samoobsługowego zwrotu książek przez czytelników. Zwrot książek odbywa się pojedynczo, poprzez położenie książki na półce i postępowanie zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie. Czytelnik nie ma możliwości zabrania książki po zarejestrowaniu jej zwrotu w systemie bibliotecznym. Wrzutnia nie przyjmuje (nie otwiera się) książek z innych bibliotek ani innych książek. Czytelnik może otrzymać wydruk potwierdzający dokonanie zwrotu. Wrzutnia znajduje się na wewnętrznym dziedzińcu gmachu Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

Samoobsługowe stanowisko do wypożyczeń Wypożyczanie odbywa się poprzez umieszczenie maksymalnie czterech książek na półce oraz legitymacji studenckiej w otworze czytnika po lewej strony półki. Dalsze instrukcje są wyświetlane na dotykowym ekranie. Czytelnik ma możliwość otrzymania wydruku potwierdzenia wypożyczenia. Dwa stanowiska do wypożyczań samoobsługowych znajdują się na terenie wypożyczalni.

Wrzutnia wewnętrzna służy do samoobsługowego zwrotu książek przez czytelników. Zwrot książek odbywa się pojedynczo poprzez umieszczenie książki w otworze wrzutni. Wrzutnia nie przyjmuje (nie otwiera się) książek z innych bibliotek ani innych niż książki Biblioteki. Czytelnik nie ma możliwości zabrania książki po zarejestrowaniu jej zwrotu w systemie bibliotecznym. Wrzutnia znajduje się na parterze Biblioteki Wydziałowej obok stanowisk katalogu komputerowego.

Mobilne stanowisko do skontrum i kontroli księgozbioru składa się z komputera przenośnego oraz czytnika RFID. Oprogramowanie zawiera funkcję skontrum – sczytywanie sygnatur z etykiet książek i przenoszenie na komputer stacjonarny w celu porównania z zapisanym stanem księgozbioru, kontroli poprawności ułożenia książek na półkach (działach/regałach), wyszukania żądanej książki.

Stanowisko bibliotekarza – służy do wypożyczeń i zwrotów książek. Wypożyczane lub zwracane książki umieszcza się na antenie. Stanowisko odczytuje dane opisujące egzemplarz każdej z książek z ich etykiet i dokonuje wypożyczenia lub zwrotu na konto czytelnika wcześniej zidentyfikowane na podstawie kodu kreskowego z legitymacji studenckiej. Oprogramowanie do obsługi stanowiska zapewnia bezpośrednią współpracę stanowiska ze stosowanym w Bibliotece Wydziałowej WZIKS UJ systemem bibliotecznym.