Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Library Staff Publications WZiKS UJ


I. Books, essays:

 1. W. Chorązki: Obraz niezależnej prasy lokalnej w Polsce w I poł. 1994 roku, Kraków 1994, s. 80
 2. W. Chorązki (red.): Polska prasa alternatywna (trzecioobiegowa) 1990 - 1995, Kraków 1996, s. 72
 3. W. Chorązki: Gmina Nowe Brzesko, wczoraj, dziś i jutro, Nowe Brzesko 1998, s. 64
 4. W. Chorązki (red.); Ziemia nowobrzeska. Zarys dziejów gminy i sołectw, Nowe Brzesko 2004, s. 354
 5. W. Chorązki (red.); Ziemia nowobrzeska. Zarys dziejów gminy i sołectw, Nowe Brzesko 2009, s. 490

 

II. Catalogs, electronic databases:

 1. W. Chorązki (red.): Katalog polskiej prasy alternatywnej (trzecioobiegowej) 1990 - 1995, Kraków 1996, s. 48
 2. W. Chorązki: Prasa sublokalna, [w:] S. Dziki (red.): Katalog mediów polskich 1995, Kraków 1995
 3. W. Chorązki: Prasa sublokalna, [w:] S. Dziki (red.), Katalog mediów polskich 1996, Kraków 1996
 4. W. Chorązki: Prasa sublokalna oraz regionalne i lokalne stacje radiowe i telewizyjne, [w:] S. Dziki (red.), Katalog mediów polskich 1997, Kraków 1997
 5. W. Chorązki: Prasa sublokalna oraz regionalne i lokalne stacje radiowe i telewizyjne, [w:] S. Dziki (red.), Katalog mediów polskich 1998, Kraków 1998
 6. W. Chorązki (red.), Katalog mediów polskich 1999/2000, Kraków 1999
 7. W. Chorązki: Prasa sublokalna, [w:] S. Dziki (red.), Katalog prasy polskiej 1994, Kraków 1994
 8. Katalog polskich czasopism naukowych, popularnonaukowych, fachowo-zawodowych oraz wydawnictw seryjnych 1993 - 1994, S. Dziki (red.), Kraków 1994 (współredakcja bazy danych i katalogu dla KBN)
 9. Katalog polskich czasopism naukowych, popularnonaukowych, fachowo-zawodowych oraz wydawnictw seryjnych 1997 - 1998, S. Dziki (red.), Kraków 1998 (współredakcja bazy danych i katalogu dla KBN)
 10. Katalog prasy polskiej 1991/92, S. Dziki (red.), Kraków 1992 (współredakcja)
 11. Katalog prasy polskiej 1993, S. Dziki (red.), Kraków 1993 (współredakcja)
 12. W. Chorązki, Komputerowa baza danych polskich mediów 2001 - 2005

 

III. Articles, bulletins, reviews:

 1. W. Chorązki, Prasa lokalna i sublokalna w Polsce 1989 - 1991, [w:] Zeszyty Prasoznawcze nr 3-4, Kraków 1991 ss. 42-51
 2. W. Chorązki, Polska prasa trzecioobiegowa (Sprawozdania Komisji Prasoznawczej PAN), Kraków 1995
 3. W. Chorązki, Mapa mediów lokalnych 1996, Materiały pokonferencyjne WOK Tarnów, Tarnów 1996
 4. W. Chorązki, Kieszonkowe koncerny, [w:], Rzeczpospolita z 4.11.1997 r.
 5. W. Chorązki, Media lokalne w Polsce 1998, komunikat [w:] Sprawozdania Komisji Prasoznawczej PAN, Kraków 1998
 6. W. Chorązki, Media regionalne w Małopolsce, [w:] Małopolska: regiony, regionalizmy, małe ojczyzny, Kraków 1999, ss. 37-71
 7. W. Chorązki, Polskie media lokalne i sublokalne 1989 - 1999, [w:] Zeszyty Prasoznawcze nr 1-2, Kraków 1999 ss. 59-82
 8. W. Chorązki, S. Dziki: Media lokalne i regionalne, [w:] Dziennikarstwo i Świat Mediów, Kraków 2000
 9. W. Chorązki, Małopolska heraldyka, [w:] Małopolska: regiony, regionalizmy, małe ojczyzny, Kraków 2000, ss. 70-90
 10. W. Chorązki, Media regionalistyczne, regionalne i lokalne w edukacji społeczności lokalnej na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej. Prasa ziemi sanockiej, Sanok 2005, ss. 23-43

 1. (współaut.) Kalendarium Studium Pedagogicznego UJ. W: K. Pacławska (red.), Tradycja i Wyzwania. Księga Pamiątkowa na 75-lecie założenia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1921-1996. Kraków 1997, Universitas, ss. 339-352
 2. (współaut.) Pracownicy i współpracownicy Studium Pedagogicznego UJ w latach 1921-1952. W: K. Pacławska (red.), Tradycja i Wyzwania. Księga Pamiątkowa na 75-lecie założenia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1921-1996. Kraków 1997, Universitas, ss. 353-360.
 3. (współaut.) Pracownicy i współpracownicy Studium Pedagogicznego UJ w latach 1991-1996. W: K. Pacławska (red.), Tradycja i Wyzwania. Księga Pamiątkowa na -lecie założenia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1921-1996. Kraków 1997, Universitas, ss. 361-377.
 4. Wolność i wartość. Wykład Profesora Władysława Stróżewskiego w Studium Pedagogicznym UJ. Acta Universitatis Iagellonicae, nr 4/1997, s. 11
 5. (współaut.) Wykłady w Studium Pedagogicznym UJ. Acta Universitatis Iagellonicae, nr 9/1998, s. 18
 6. Sprawozdanie z wizyty naukowej Profesora dra hab. Lecha Witkowskiego w Studium Pedagogicznym UJ w dniach 27-28 kwietnia 1998. Alma Mater nr 9/1998, s.35
 7. Kalendarium Studium Pedagogicznego UJ 1997-1998. W: K. Pacławska (red.), Tradycja i Wyzwania. Edukacja, Niepodległość, Rozwój. Kraków 1998, Universitas, ss. 697-702
 8. (współaut.) Pracownicy i współpracownicy Studium Pedagogicznego UJ w latach 1996-1998. W: K. Pacławska (red.), Tradycja i Wyzwania. Edukacja, Niepodległość, Rozwój. Kraków 1998, Universitas, tamże, ss. 703-717
 9. Pięciolecie Biblioteki Wydziałowej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (współaut. Joanna Maj) Alma Mater nr 129/2010, s. 42-43
 10. Samoobsługowa biblioteka (współaut. Joanna Maj) Alma Mater nr 133/2011, s. 16
 11. Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie rozwiązań zastosowanych w Bibliotece Wydziału Zarządzania i Komunikajci Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego [w:] Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej : technologia informacyjna w służbie użytkownikowi, red. Stanisław Skórka , Ewa Piotrowska. Kraków 2014, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 233-243 (współaut. Joanna Maj)
 12. Procedury dotyczące procesu kształcenia w Uniwersytecie Jagiellońskim [w:] Procesy i procedury zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim, red. Agnieszka Korycińska-Huras . Kraków 2014, Bibilioteka Jagiellońska, s. 221-272 (współaut. Marta Tutko)

 1.  Wybrane adresy dotyczące własności intelektualnej w Internecie. ZN UJ PWiOWI Księga Pamiątkowa 1997, z. 69, s. 231-253. (współaut. B. Jewuła)
 2. Bibliografia zawartości Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej". ZN UJ PWiOWI Księga Pamiątkowa 1997, z. 69, s. 255-269. (współaut. J. Gwizdowska, E. Schabowska)
 3.  Prawo autorskie. Orzecznictwo, red. nauk. Sybilla Stanisławska-Kloc,  Andrzej Matlak. Warszawa 2010, Lex Wolters Kluwer Business, 790 s.

 1. Zastosowanie ośmiu zasad zarządzania jakością w Bibliotece Wydziałowej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ [w:] Jakość usług bibliotecznychw społeczeństwie informacyjnym, red. Joanna Kamińska i Beata Żołędowska-Król. Warszawa 2009, Wydawnictwo SBP, s. 31-40 (współaut. Jacek Radwan)
 2. Pięciolecie Biblioteki Wydziałowej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (współaut. Edyta Grzyb) Alma Mater nr 129/2010, s. 42-43
 3. Biblioteka Wydziałowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego jako instytucja kształcąca świadomość czytelniczą użytkowników [w:] Biblioteki akademickie : w srodowisku naukowym, we wspólnocie uniwersyteckiej, we wspólnocie lokalnej, red. nauk. Wiesław Juszczak. Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 123-135 (spółaut. Dorota Burtan)
 4. Samoobsługowa biblioteka (współaut. Edyta Grzyb) Alma Mater nr 133/2011, s. 16
 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie rozwiązań zastosowanych w Bibliotece Wydziału Zarządzania i Komunikajci Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego [w:] Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej : technologia informacyjna w służbie użytkownikowi, red. Stanisław Skórka , Ewa Piotrowska. Kraków 2014, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 233-243 (współaut. Edyta Grzyb)

 1. Zarządzanie wiedzą a znormalizowany system zarządzania jakością według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009, [w:] Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy, red. nauk. Ewa Ziemba, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 32/2011, s. 233-248 (współaut. Jacek Radwan

 1. Gromadzenie zbiorów w Bibliotece Wydziałowej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego [w:] Strategie gromadzenia zbiorów w bibliotekach polskich : materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pobierowo, 15-17 września 2011 / pod red. Urszuli Ganakowskiej, Mirosławy Różyckiej ; Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin : Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 2012. s.  216 - 223
 2. Biblioteka Wydziałowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego jako instytucja kształcąca świadomość czytelniczą użytkowników [w:] Biblioteki akademickie : w srodowisku naukowym, we wspólnocie uniwersyteckiej, we wspólnocie lokalnej, red. nauk. Wiesław Juszczak. Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 123-135 (współaut. Joanna Maj)