STAFF PUBLICATIONS


mgr Włodzimierz Chorązki, st. dokumentalista

I. Books, essays:
 

 1. W. Chorązki: Obraz niezależnej prasy lokalnej w Polsce w I poł. 1994 roku, Kraków 1994, s. 80
   
 2. W. Chorązki (red.): Polska prasa alternatywna (trzecioobiegowa) 1990 - 1995, Kraków 1996, s. 72
   
 3.  W. Chorązki: Gmina Nowe Brzesko, wczoraj, dziś i jutro, Nowe Brzesko 1998, s. 64
   
 4. W. Chorązki (red.); Ziemia nowobrzeska. Zarys dziejów gminy i sołectw, Nowe Brzesko 2004, s. 354
   
 5.  W. Chorązki (red.); Ziemia nowobrzeska. Zarys dziejów gminy i sołectw, Nowe Brzesko 2009, s. 490
   


II. Catalogs, electronic databases:
 

 1. W. Chorązki (red.): Katalog polskiej prasy alternatywnej (trzecioobiegowej) 1990 - 1995, Kraków 1996, s. 48
   
 2. W. Chorązki: Prasa sublokalna, [w:] S. Dziki (red.): Katalog mediów polskich 1995, Kraków 1995
   
 3. W. Chorązki: Prasa sublokalna, [w:] S. Dziki (red.), Katalog mediów polskich 1996, Kraków 1996
   
 4. W. Chorązki: Prasa sublokalna oraz regionalne i lokalne stacje radiowe i telewizyjne, [w:] S. Dziki (red.), Katalog mediów polskich 1997, Kraków 1997
   
 5.    5. W. Chorązki: Prasa sublokalna oraz regionalne i lokalne stacje radiowe i telewizyjne, [w:] S. Dziki (red.), Katalog mediów polskich 1998, Kraków 1998
   
 6. W. Chorązki (red.), Katalog mediów polskich 1999/2000, Kraków 1999
   
 7. W. Chorązki: Prasa sublokalna, [w:] S. Dziki (red.), Katalog prasy polskiej 1994, Kraków 1994
   
 8.    8. Katalog polskich czasopism naukowych, popularnonaukowych, fachowo-zawodowych oraz wydawnictw seryjnych 1993 - 1994, S. Dziki (red.), Kraków 1994 (współredakcja bazy danych i katalogu dla KBN)
   
 9. Katalog polskich czasopism naukowych, popularnonaukowych, fachowo-zawodowych oraz wydawnictw seryjnych 1997 - 1998, S. Dziki (red.), Kraków 1998 (współredakcja bazy danych i katalogu dla KBN)
   
 10. Katalog prasy polskiej 1991/92, S. Dziki (red.), Kraków 1992 (współredakcja)
   
 11. Katalog prasy polskiej 1993, S. Dziki (red.), Kraków 1993 (współredakcja)
   
 12. W. Chorązki, Komputerowa baza danych polskich mediów 2001 - 2005
   


III. Articles, bulletins, reviews:
 

 1.    1. W. Chorązki, Prasa lokalna i sublokalna w Polsce 1989 - 1991, [w:] Zeszyty Prasoznawcze nr 3-4, Kraków 1991 ss. 42-51
   
 2.    2. W. Chorązki, Polska prasa trzecioobiegowa (Sprawozdania Komisji Prasoznawczej PAN), Kraków 1995
   
 3.    3. W. Chorązki, Mapa mediów lokalnych 1996, Materiały pokonferencyjne WOK Tarnów, Tarnów 1996
   
 4.    4. W. Chorązki, Kieszonkowe koncerny, [w:], Rzeczpospolita z 4.11.1997 r.
   
 5.    5. W. Chorązki, Media lokalne w Polsce 1998, komunikat [w:] Sprawozdania Komisji Prasoznawczej PAN, Kraków 1998
   
 6.    6. W. Chorązki, Media regionalne w Małopolsce, [w:] Małopolska: regiony, regionalizmy, małe ojczyzny, Kraków 1999, ss. 37-71
   
 7.    7. W. Chorązki, Polskie media lokalne i sublokalne 1989 - 1999, [w:] Zeszyty Prasoznawcze nr 1-2, Kraków 1999 ss. 59-82
   
 8.    8. W. Chorązki, S. Dziki: Media lokalne i regionalne, [w:] Dziennikarstwo i Świat Mediów, Kraków 2000
   
 9.    9. W. Chorązki, Małopolska heraldyka, [w:] Małopolska: regiony, regionalizmy, małe ojczyzny, Kraków 2000, ss. 70-90
   
 10. W. Chorązki, Media regionalistyczne, regionalne i lokalne w edukacji społeczności lokalnej na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej. Prasa ziemi sanockiej, Sanok 2005, ss. 23-43
   mgr Edyta Grzyb, kustosz bibl.
 

 1. (współaut.) Kalendarium Studium Pedagogicznego UJ. W: K. Pacławska (red.), Tradycja i Wyzwania. Księga Pamiątkowa na 75-lecie założenia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1921-1996. Kraków 1997, Universitas, ss. 339-352

 2. (współaut.) Pracownicy i współpracownicy Studium Pedagogicznego UJ w latach 1921-1952. W: K. Pacławska (red.), Tradycja i Wyzwania. Księga Pamiątkowa na 75-lecie założenia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1921-1996. Kraków 1997, Universitas, ss. 353-360.
   
 3. (współaut.) Pracownicy i współpracownicy Studium Pedagogicznego UJ w latach 1991-1996. W: K. Pacławska (red.), Tradycja i Wyzwania. Księga Pamiątkowa na -lecie założenia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1921-1996. Kraków 1997, Universitas, ss. 361-377.
   
 4. Wolność i wartość. Wykład Profesora Władysława Stróżewskiego w Studium Pedagogicznym UJ. Acta Universitatis Iagellonicae, nr 4/1997, s. 11
   
 5. (współaut.) Wykłady w Studium Pedagogicznym UJ. Acta Universitatis Iagellonicae, nr 9/1998, s. 18
   
 6. Sprawozdanie z wizyty naukowej Profesora dra hab. Lecha Witkowskiego w Studium Pedagogicznym UJ w dniach 27-28 kwietnia 1998. Alma Mater nr 9/1998, s.35
   
 7. Kalendarium Studium Pedagogicznego UJ 1997-1998. W: K. Pacławska (red.), Tradycja i Wyzwania. Edukacja, Niepodległość, Rozwój. Kraków 1998, Universitas, ss. 697-702
   
 8. (współaut.) Pracownicy i współpracownicy Studium Pedagogicznego UJ w latach 1996-1998. W: K. Pacławska (red.), Tradycja i Wyzwania. Edukacja, Niepodległość, Rozwój. Kraków 1998, Universitas, tamże, ss. 703-717
 9. Pięciolecie Biblioteki Wydziałowej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (współaut. Joanna Maj) Alma Mater nr 129/2010, s. 42-43
   mgr Anna Korpała, główny specjalista naukowo-techniczny
 

 1.  Wybrane adresy dotyczące własności intelektualnej w Internecie. ZN UJ PWiOWI Księga Pamiątkowa 1997, z. 69, s. 231-253. (współaut. B. Jewuła)
   
 2. Bibliografia zawartości Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej". ZN UJ PWiOWI Księga Pamiątkowa 1997, z. 69, s. 255-269. (współaut. J. Gwizdowska, E. Schabowska)

 

mgr Joanna Maj

 

 1. Zastosowanie ośmiu zasad zarządzania jakością w Bibliotece Wydziałowej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ [w:] Jakość usług bibliotecznychw społeczeństwie informacyjnym, red. Joanna Kamińska i Beata Żołędowska-Król. Warszawa 2009, Wydawnictwo SBP, s. 31-40 (współaut. Jacek Radwan)

 2. Pięciolecie Biblioteki Wydziałowej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (współaut. Edyta Grzyb) Alma Mater nr 129/2010, s. 42-43

 3.  

mgr Jarosław Mikulski

 1. Zarządzanie wiedzą a znormalizowany system zarządzania jakością według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009, [w:] Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy, red. nauk. Ewa Ziemba, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 32/2011, s. 233-248 (współaut. Jacek Radwan)


mgr Jacek Marek Radwan, kustosz
 

 1. Zarządzanie jakością w kancelarii podatkowej i biurze rachunkowym. Kraków 2005, Forum Doradców Podatkowych, 130 s.
   
 2. Budujemy system jakości w kancelarii. Kraków 2006, Forum Doradców Podatkowych.
   
 3. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji świetle wymagań normy ISO 9001:2000, [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i programami antykorupcyjnymi, red. Tadeusz Wawak. Bielsko-Biała 2007, Wyższa Szkoła Administracji, s 88-98.
   
 4.   CAF (The Common Assessment Framework) jako narzędzie doskonalenia organizacji publicznych [w:] Aktualne problemy zarządzania organizacjami, red. Wiesław Kowalczewski, Wiesław Matwiejczuk. Warszawa 2008, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, s. 160-168.
   
 5. Zastosowanie ośmiu zasad zarządzania jakością w Bibliotece Wydziałowej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ [w:] Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym, red. Joanna Kamińska i Beata Żołędowska-Król. Warszawa 2009, Wydawnictwo SBP, s. 31-40 (współaut. Joanna Kita).
   
 6. Powszechny Model Oceny CAF (Common Assessment Framework) jako narzędzie samooceny i doskonalenia biblioteki akademickiej [w:] Standardy biblioteczne, red. Maja Wojciechowska. Gdańsk 2010, Wydawnictwo Ateneum - Szkoła Wyższa, s. 65-74.
   
 7. Zarządzanie wiedzą a znormalizowany system zarządzania jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009, [w:] Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy, red. Zygmunt Przybycin. Poznań/Chorzów 2009, Wyższa Szkoła Biznesu, (współautor Jarosław Mikulski).
   
 8. Powszechny Model Oceny CAF (Common Assessment Framework) jako narzędzie samooceny i doskonalenia urzędów administracji publicznej [w:] Komunikacja i jakość w zarządzaniu, t. 2 pod red. Tadeusza Wawaka. Kraków 2010 Wydawnictwo UJ, s. 169-182
   
 9. Zarządzanie wiedzą a znormalizowany system zarządzania jakością według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009, [w:] Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy, red. nauk. Ewa Ziemba, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 32/2011, s. 233-248 (współaut. Jarosław Mikulski)