DOSTĘP DO KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH WYDAWNICTWA OXFORD UNIVERSITY PRESS

W 2015 r. pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą korzystać z wybranych książek elektronicznych wydawnictwa Oxford University Press
http://www.oxfordscholarship.com/

Zakupionych zostało 5 kolekcji tematycznych:
- biologia
- filologia antyczna
- filozofia
- historia
- prawo

Książki te dostępne są ze wszystkich komputerów należących do sieci UJ oraz za pośrednictwem extranetu
https://extranet.uj.edu.pl/
Poszczególne tytuły uwzględnione są również w Liście A-Z na stronach Biblioteki Jagiellońskiej i extranetu.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że od 1 grudnia 2014 r. wszyscy pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość pełnego dostępu do treści umieszczonych na Portalu Czasopism Naukowych Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dostęp jest możliwy z dowolnego komputera na świecie poprzez połączenie się za pomocą uczelnianego extranetu przy użyciu osobistego konta oraz hasła poczty elektronicznej.

Aby uzyskać pełny dostęp do treści czasopism, należy zalogować się do extranetu za pośrednictwem linku https://extranet.uj.edu.pl, a następnie należy kliknąć link Portal Czasopism Naukowych Wydawnictwa UJ, który przekieruje Państwa bezpośrednio na stronę Portalu z dostępem do pełnych treści.

Życzymy miłej lektury.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o dostępie do baz danych:

- zakupionych

Legal Source

SAGE Premier

szczegóły: http://www.bj.uj.edu.pl/zb/lbazyz1_pl.php

Korzystanie odbywa się z komputerów sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego bez konieczności logowania się, a z innych komputerów (np. z domu) dostęp możliwy jest przez adres: https://extranet.uj.edu.pl/ pod warunkiem posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej w centralnym systemie pocztowym UJ. Zalecane przeglądarki: Internet Explorer 9, Firefox 18 (lub wersje wyższe).

---------------------------------------------------------------------------------------------

DOSTĘP DO BAZ DANYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGII

Biblioteka Wydziałowa posiada dostęp do baz EBSCO zakupionych przez Instytut Psychologii Stosowanej UJ:
1. PsycINFO – ONLINE
2. PsycARTICLES – ONLINE
3. PsycBOOKS – ONLINE
4. PsycCRITIQUES – ONLINE
5. PSYNDEX: LITERATURE AND AUDIOVISUAL MEDIA WITH PSYNDEX TESTS – ONLINE

Dostęp jest możliwy z komputerów w czytelni Biblioteki bez konieczności logowania:
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&encid=22D731163C5635373756357632753E32324326E33713320336533383&ugt=723731663C1635473786356632753E0222E37673779362B366C36313684365F3707361337E92&IsAdminMobile=N