Lekcja biblioteczna

    Biblioteka Wydziałowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ organizuje lekcje biblioteczne dla studentów I roku studiów stacjonarnych, wieczorowych i zaocznych. Jest to warunkiem zaliczenia semestru zimowego. Lekcja jest organizowana w formie jednorazowego wykładu, trwającego ok. 30 minut. Odbywa się na terenie Biblioteki Wydziałowej WZIKS UJ. Jej celem jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem Biblioteki,  z oferowanymi przez nią usługami i nauka podstaw korzystania z zasobów Biblioteki. Koordynatorem szkoleń jest mgr Joanna Maj (tel. 664 55 16).