REKLAMA W PRZEDWOJENNEJ PRASIE POLSKIEJ

W dniach 24.11.2012–1.09.2013 w Bibliotece można było oglądać wystawę „Reklama w przedwojennej prasie polskiej". Stanowiła ona wybór reklam z czasopism przedwojennych przechowywanych w zbiorach Biblioteki WZIKS. Prezentowane na wystawie reklamy pochodziły z czasopism przedwojennych przechowywanych w zbiorach Biblioteki WZIKS – Kalendarz Ilustrowany Kuryera codziennego, Kino: tygodnik ilustrowany, Przemysł i Handel Górnośląski, Światowid, Na szerokim świecie.