Przedmiot "Przysposobienie biblioteczno-informacyjne"

   
Od roku akademickiego 2009/10 do programów studiów zostały wprowadzone zajęcia "Przysposobienie biblioteczno-informacyjne" jako kurs fakultatywny. Zajęcia są przeznaczone dla studentów piszących prace licencjackie i magisterskie. Kurs będzie prowadzony przez pracowników Biblioteki Wydziałowej WZiKS UJ. Za udział w zajęciach w wymiarze 4 godzin dydaktycznych można otrzymać 2 punkty ECTS. Przedmiot kończy się zaliczeniem. Nie jest podstawą do obliczania średniej ważonej.
 
 

 

Sylabus przedmiotu

Przysposobienie biblioteczne