WYSTAWA POŚWIĘCONA Ś.P. DR HAB. WANDZIE PINDLOWEJ, PROF. UJ

W dniach 20.05.2015–5.05.2015 w Bibliotece Wydziałowej zorganizowano wystawę prezentującą życie i dorobek naukowy zmarłej 6 maja 2015 r. ś.p. dr hab. Wandy Pindlowej, prof. UJ – współtwórczyni nauki o informacji w Polsce, wieloletniego i zasłużonego pracownika Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, Biblioteki Jagiellońskiej oraz Biblioteki Głównej AGH.