W grudniu 2010 roku w Bibliotece otwarto wystawę jubileuszową z okazji 5-lecia powstania Biblioteki Wydziałowej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Prezentowała ona zdjęcia ukazujące historię budowy obecnej siedziby biblioteki – poprzez wszystkie jej etapy: od początku aż do zakończenia. Ekspozycja obejmowała również zdjęcia dzisiejszych pomieszczeń biblioteki oraz jej nowoczesnego wyposażenia.