Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady udostępniania

 1. Wejście do pomieszczeń Biblioteki jest możliwe po pozostawieniu w szatni lub skrytce depozytowej okryć wierzchnich, teczek, toreb, plecaków, parasoli itp. Kluczyki znajdują się w skrytkach, które obsługuje się za pomocą zwrotnej monety 5zł.
 2. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów oraz prowadzenia głośnych rozmów (w tym przez telefony komórkowe).
 3. Czytelnik zgłasza bibliotekarzowi wnoszone książki i własne materiały.
 4. Zabrania się wynoszenia materiałów bibliotecznych (książek, czasopism) poza Bibliotekę.
 5. Czasopisma archiwalne są dostępne wyłącznie na miejscu po uprzednim zamówieniu ich u dyżurującego bibliotekarza i wypełnieniu rewersu. 
 6. W czytelni obowiązuje wolny dostęp do półek. 

Zapisy

 1. Osobiście – przez cały rok: w wypożyczalni Biblioteki WZKiS UJ.
 2. Studenci posiadający elektroniczną legitymację zwolnieni są z opłaty administracyjnej przy zapisie do BW WZiKS.
 3. Dla osób, które nie posiadają legitymacji elektronicznej koszt pierwszego wpisu wynosi 10,00 PLN. Wydanie duplikatu karty (w przypadku zagubienia) wynosi 15,00 PLN. Aktywacja konta na kolejny rok akademicki jest bezpłatna.
 4. W celu założenia lub aktualizacji konta bibliotecznego należy przedłożyć: dowód osobisty lub paszport w wypadku obcokrajowców; ważną legitymację studencką (elektroniczną).
 5. Procedurę zapisu określa szczegółowo Regulamin Biblioteki.

Wypożyczenia

 1. Ze zbiorów wypożyczalni mogą korzystać: wszyscy studenci (dzienni, wieczorowi, zaoczni i podyplomowi) Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz studenci innych Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z którymi zawarte zostały dwustronne porozumienia o współpracy i udostępnianiu zbiorów) (4 książki na okres miesiąca), wszyscy pracownicy niedydaktyczni UJ (4 książki na okres miesiąca), wszyscy pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego (20 książek na okres 3 miesięcy), doktoranci Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej (20 książek na okres 6 miesięcy).
 2. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.
 3. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych na zewnątrz odbywa się na podstawie ważnej elektronicznej legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej. Karta biblioteczna (elektroniczna legitymacja studencka) uprawnia do korzystania z Wypożyczalni BW WZiKS UJ przez okres 1 roku akademickiego.
 4. Procedurę wypożyczeń określa szczegółowo Regulamin Biblioteki.

Zwroty

 1. Za opóźnienie zwrotu wypożyczonych tomów pobierana jest opłata w wysokości 0,20 PLN za każdy dzień zwłoki, za każdy wypożyczony tom. Wysokość opłaty naliczana jest automatycznie przez komputerowy system rejestracji wypożyczeń VTLS/VIRTUA.
 2. Studenci są zobowiązani rozliczyć się z wypożyczonych książek do 30 września każdego roku kalendarzowego, aby otrzymać wpis do systemu USOS potwierdzający uregulowanie zobowiązań wobec Biblioteki.

Prolongata

    Przed upływem terminu zwrotu książek można dokonać prolongaty wypożyczenia o 1 miesiąc po zalogowaniu się na swoje konto czytelnicze wpisując adres: katalogi.uj.edu.pl. W razie potrzeby Czytelnik może samodzielnie 2-krotnie przedłużyć czas wypożyczenia książki pod warunkiem, że nie upłynął termin zwrotu tej książki, konto czytelnicze jest ważne i nie utraci ważności przez kolejny okres prolongowania.