Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje ogólne

Biblioteka Wydziałowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ została powołana do życia na podstawie Zarządzenia nr 60 Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Karola Musioła w dniu 2 listopada 2005 roku. Biblioteka Wydziałowa powstała w wyniku połączenia zbiorów: Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Instytutu Spraw Publicznych, Instytutu Sztuk Audiowizualnych oraz Instytutu Psychologii Stosowanej. Początkowo znajdowała się przy ul. Gronostajowej 7, a w chwili obecnej siedziba Biblioteki mieści się w nowym gmachu przy ul. Łojasiewicza 4, na III Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powierzchnia całkowita Biblioteki Wydziałowej wynosi ok. 2 810,30 m2 (w tym powierzchnia użytkowa 2404,70). Z Biblioteki może korzystać jednocześnie ok. 300 użytkowników. W nowym obiekcie na naszych czytelników czekają nowoczesne, funkcjonalnie umeblowane pomieszczenia i bardzo dobre warunki techniczne (klimatyzacja, monitoring, winda), które zapewniają komfortowe warunki do pracy. Warto podkreślić, że duża powierzchnia użytkowa Biblioteki pozwala na udostępnianie książek w wolnym dostępie. Nowy budynek obejmuje dwie kondygnacje na planie koła. Na parterze znajdują się: czytelnia, wypożyczalnia, pomieszczenie na katalogi komputerowe oraz kartkowe, magazyn, pokoje dla pracowników oraz sześć kabin dla indywidualnej pracy. Na pierwszym piętrze oraz na parterze, w specjalnie wydzielonych na ten cel kabinach czytelnicy będą mogli korzystać z dokumentów audiowizualnych. Kabiny te są wyposażone w telewizory, DVD, komputery i słuchawki. Dzięki rozwiązaniom architektonicznym i technicznym budynku z Biblioteki mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Dużym atutem jest wyposażenie czytelni w stanowisko tyflologiczne dla osób słabo widzących i niewidomych, na które składają się: skaner do skanowania książek służący do przetworzenia tekstu drukowanego do postaci elektronicznej, program OCR (Optical Character Recognition) służący do rozpoznania zeskanowanego tekstu, słuchawki, Screen Leader - program umożliwiający osobie niewidomej pracę z komputerem, Magic Professional - program dla osób niedowidzących, komputer oraz monitor.

Biblioteka Wydziałowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ gromadzi zbiory w ścisłym porozumieniu z Dyrektorami jedenastu jednostek organizacyjnych Wydziału (Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Instytutu Sztuk Audiowizualnych, Instytutu Psychologii Stosowanej, Instytutu Spraw Publicznych, Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Instytutu Kultury, Katedry Lingwistyki Komputerowej, Katedry Systemów Informatycznych, Katedry Zarządzania w Turystyce, Wydziałowej Pracowni Multimedialnej). Proces gromadzenia zbiorów jest odpowiedzią na aktualne zapotrzebowania użytkowników, a podstawowym zadaniem Biblioteki Wydziałowej jest dostosowanie zakresu materiałów bibliotecznych do wymagań osób korzystających (przede wszystkim pracowników i studentów Wydziału). Poznawanie potrzeb użytkowników odbywa się poprzez: udział w posiedzeniach Rad Instytutów, Rady Bibliotecznej Wydziału, konsultacje, obserwacje, rozmowy, analizę programów studiów, analizę zbiorów i dokumentów bibliotecznych oraz ankiety.

Od roku 1998 Biblioteka Wydziałowa współuczestniczy wraz z Biblioteką Jagiellońską i innymi bibliotekami instytutowymi w tworzeniu Katalogu Komputerowego UJ w systemie VIRTUA/ VTLS). Od 2003 r. opisy bibliograficzne wprowadzane są bezpośrednio do Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego (NUKAT), który jest tworzony metodą współkatalogowania przez polskie Biblioteki naukowe. W ciągu dziesięciu lat Biblioteka Wydziałowa WZiKS UJ wprowadziła łącznie do NUKAT ponad 58 tys. rekordów. Biblioteka Wydziałowa WZiKS UJ jest również jedną z jedenastu bibliotek na Uniwersytecie Jagiellońskim, która wypożycza swoje zbiory za pomocą elektronicznego modułu kontroli wypożyczeń VTLS/VIRTUA.

Zespół jest podzielony na trzy sekcje: gromadzenia zbiorów, opracowania zbiorów oraz udostępniania i informacji naukowej. Nad całością prac sprawuje nadzór kierownik Biblioteki. Wykwalifikowany personel zapewnia wysoką jakość usług. Wszyscy pracownicy posiadają wykształcenie wyższe, a sześć osób ukończyło studia podyplomowe z zakresu m.in. zarządzania projektami i finansami w UE, infobrokerstwa, prawa autorskiego czy zarządzania zasobami ludzkimi. Warto podkreślić, że wysoko wykwalifikowana kadra Biblioteki Wydziałowej WZiKS UJ zawsze chętnie służy pomocą w samokształceniu studentów, doskonaleniu zawodowym pracowników oraz wszystkim użytkownikom Biblioteki.

Biblioteka oferuje swoim użytkownikom szereg usług: bibliotecznych, informacyjnych, dydaktyczno-szkoleniowych, technologicznych. W Bibliotece jest dostępnych kilkadziesiąt komputerów z łączem internetowym - nasi użytkownicy mogą nie tylko korzystać z katalogu online czy baz danych, ale także przeszukiwać zasoby sieciowe. Do dyspozycji czytelników oddano kilka skanerów, ksero, kabiny do pracy indywidualnej, pokój pracy grupowej, kabiny multimedialne, DVD, TV i kabinę tyflologiczną. Dzięki Internetowi bezprzewodowemu istnieje również możliwość pracy na własnym laptopie, co ma istotne znaczenie dla osób piszących prace. Działalność dydaktyczno-metodyczna Biblioteki obejmuje instruktaż indywidualny oraz szkolenia grupowe (lekcje biblioteczne) dla studentów pierwszego roku oraz stworzenie warunków do odbycia praktyk zawodowych studentów kierunku "informacja naukowa i bibliotekoznawstwo" oraz innych jednostek organizacyjnych Wydziału.