Prenumerata czasopism

Informacja o poszczególnych numerach i rocznikach dostępna pod adresem:

http://www.bj.uj.edu.pl/uj/katalog

 

 

Czasopisma polskie w prenumeracie w 2018 r.
 

 1. Archiwista Polski
 2. Bank
 3. Biblioteka
 4. Biblioteka w Szkole
 5. Bibliotekarz
 6. Biuletyn / Polska Akademia Nauk KPZK
 7. Biuletyn Statystyczny
 8. Controlling i Rachunkowość Zarządcza
 9. Czasopismo Psychologiczne
 10. Dialog
 11. Do Rzeczy
 12. Doradca Zawodowy
 13. Dyrektor Szkoły
 14. Dziennikarstwo i Media
 15. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
 16. Ekonomista
 17. Forbes
 18. Forum Akademickie
 19. Gazeta Samorządu i Administracji
 20. Gazeta Wyborcza
 21. Gestalt
 22. Gospodarka Narodowa
 23. Harvard Business Review Polska (drugi egz. gromadzi Instytut Przedsiębiorczości)
 24. Herito: dziedzictwo, kultura, współczesność
 25. Hotelarz (gromadzi Instytut Przedsiębiorczości)
 26. Kino
 27. Kultura i Społeczeństwo
 28. Kultura Współczesna
 29. Kwartalnik Filmowy
 30. Media i Marketing
 31. Neurologia i Neurochirurgia Polska
 32. Newsweek
 33. Notes Wydawniczy
 34. Nowe Książki
 35. Organizacja i Kierowanie (drugi egz. gromadzi Instytut Przedsiębiorczości)
 36. Personel i Zarządzanie (drugi egz. gromadzi Instytut Przedsiębiorczości)
 37. Polityka
 38. Polskie Forum Psychologiczne
 39. Poradnik Bibliotekarza
 40. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
 41. Press
 42. Problemy Jakości
 43. Przegląd (gromadzi Instytut Przedsiębiorczości)
 44. Przegląd Biblioteczny
 45. Przegląd Organizacji (drugi egz. gromadzi Instytut Przedsiębiorczości)
 46. Przegląd Psychologiczny
 47. Psychiatria Polska
 48. Psychologia Rozwojowa
 49. Psychologia Społeczna
 50. Psychoterapia
 51. Puls Biznesu
 52. Rachunkowość
 53. Rocznik Biblioteki Narodowej
 54. Roczniki Biblioteczne
 55. Roczniki Psychologiczne/Towarzystwo Naukowe KUL
 56. Rzeczpospolita
 57. Samorząd Terytorialny
 58. Sieci Prawdy
 59. Studia Medioznawcze
 60. Studia Regionalia KPZK PAN
 61. Toruńskie Studia Bibliologiczne
 62. Wiadomości Statystyczne
 63. Wprost
 64. Wydawca
 65. Zagadnienie Informacji Naukowej
 66. Zarządzanie Publiczne Uniwersytet Ekonomiczny
 67. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 68. Zeszyty Prasoznawcze

 

Czasopisma zagraniczne w prenumeracie w 2018 r.

 

 1. Cahiers du Cinema
 2. Cinema Scope
 3. Grassroots Fundraising Journal
 4. Human Resource Management
 5. International Journal of Managing Project in Business
 6. Journal of Digital & Social Media Marketing (gromadzi Instytut Przedsiębiorczości)
 7. Journal of Nonprofit Education and Leadership
 8. Journal of the European Economic Association
 9. Negotiation Journal
 10. Quality Management Journal
 11. Russian Management Journal (gromadzi Instytut Przedsiębiorczości)
 12. The Economist

 

 

Czasopisma otrzymywane w darze

 

 

 1. Alma Mater
 2. Bibliotheka Nostra
 3. Biuletyn Informacyjny NBP
 4. Biuletyn Miesięczny EBC
 5. BuB: Forum fur Bibliothek und Information
 6. CASUS
 7. Contemporary Educational Leadership
 8. Dialog Pheniben
 9. Dziennik Polski
 10. Ekrany: Film & Media
 11. Gazeta Krakowska
 12. Gospodarka Rynek Edukacja
 13. Ha!art
 14. Informacja Wstępna NBP
 15. International Journal of Contemporary Management
 16. Kronika Sejmowa
 17. Kwartalnik Policyjny
 18. Magazyn Filmowy
 19. Midrasz
 20. Politeja
 21. Przegląd Sejmowy
 22. Przegląd Kulturoznawczy
 23. Research Eu
 24. Studenckie Zeszyty Naukowe
 25. The Educational Review
 26. Tv Lider
 27. Wiadomości Ubezpieczeniowe
 28. Zeszyty Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ