Prenumerata czasopism

Informacja o poszczególnych numerach i rocznikach dostępna pod adresem:

http://www.bj.uj.edu.pl/uj/katalog

 

 

Czasopisma polskie w prenumeracie w 2017 r.

 1. Archiwista Polski
 2. Bank
 3. Biblioteka
 4. Biblioteka w Szkole
 5. Bibliotekarz
 6. Biuletyn / Polska Akademia Nauk KPZK
 7. Biuletyn Statystyczny
 8. Brief
 9. Czasopismo Psychologiczne
 10. Dialog
 11. Doradca Zawodowy
 12. Do Rzeczy
 13. Dyrektor Szkoły
 14. Dziennikarstwo i Media
 15. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
 16. Ekonomista
 17. Forum Akademickie
 18. Gazeta Samorządu i Administracji
 19. Gazeta Wyborcza
 20. Gestalt
 21. Gospodarka Narodowa
 22. Harvard Business Review Polska
 23. Herito: dziedzictwo, kultura, współczesność
 24. Hotelarz (Gromadzi Katedra Zarządzania w Turystyce)
 25. Kino
 26. Kultura i Społeczeństwo
 27. Kultura Popularna
 28. Kultura Współczesna
 29. Kwartalnik Filmowy
 30. Media i Marketing
 31. Neurologia i Neurochirurgia Polska
 32. Newsweek
 33. Notes Wydawniczy
 34. Nowe Książki
 35. Organizacja i Kierowanie
 36. Personel i Zarządzanie
 37. Polityka
 38. Polskie Forum Psychologiczne
 39. Poradnik Bibliotekarza
 40. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
 41. Press
 42. Problemy Jakości
 43. Przegląd (Gromadzi Katedra Zarządzania w Turystyce)
 44. Przegląd Biblioteczny
 45. Przegląd Organizacji
 46. Przegląd Psychologiczny
 47. Psychiatria Polska
 48. Psychologia Rozwojowa
 49. Psychologia Społeczna
 50. Psychoterapia
 51. Rachunkowość
 52. Rocznik Biblioteki Narodowej
 53. Rocznik Psychologiczne/Towarzystwo Naukowe KUL
 54. Roczniki Biblioteczne
 55. Rzeczpospolita
 56. Samorząd Terytorialny
 57. Studia Medioznawcze
 58. Studia Regionalia KPZK PAN
 59. Toruńskie Studia Bibliologiczne
 60. Trzeci Sektor
 61. Wiadomości Statystyczne
 62. Wprost
 63. W Sieci
 64. Wydawca
 65. Zagadnienie Informacji Naukowej
 66. Zarządzanie Publiczne Uniwersytet Ekonomiczny
 67. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 68. Zeszyty Prasoznawcze

 

Czasopisma zagraniczne w prenumeracie w 2017 r.

 

 1. Cahiers du Cinema
 2. Cinema Scope
 3. Communication Culture & Critique
 4. Communication Research
 5. Communication Theory
 6. Human Resource Management
 7. Journal of Communication
 8. Journal of Digital & Social Media Marketing (Gromadzi Katedra w Turystyce)
 9. Media, Culture & Society
 10. Negotiation Journal
 11. Quality Management Journal
 12. Russian Management Journal (Gromadzi Katedra w Turystyce)
 13. The Economist

 

 

Czasopisma otrzymywane w darze

 

 

 1. Alma Mater
 2. Bibliotheka Nostra
 3. Biuletyn Informacyjny NBP
 4. Biuletyn Miesięczny EBC
 5. BuB: Forum fur Bibliothek und Information
 6. CASUS
 7. Contemporary Educational Leadership
 8. Dialog Pheniben
 9. Dziennik Polski
 10. Ekrany: Film & Media
 11. Gazeta Krakowska
 12. Gospodarka Rynek Edukacja
 13. Ha!art
 14. Informacja Wstępna NBP
 15. International Journal of Contemporary Management
 16. Kronika Sejmowa
 17. Kwartalnik Policyjny
 18. Magazyn Filmowy
 19. Midrasz
 20. Politeja
 21. Przegląd Sejmowy
 22. Przegląd Kulturoznawczy
 23. Research Eu
 24. Studenckie Zeszyty Naukowe
 25. The Educational Review
 26. Tv Lider
 27. Wiadomości Ubezpieczeniowe
 28. Zeszyty Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ