Księgozbiór Biblioteki ściśle odpowiada profilowi kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale. Zakres tematyczny zbiorów obejmuje publikacje z zakresu: mikro i makroekonomii, rachunkowości, ekonometrii, zarządzania i organizacji, marketingu, komunikacji społecznej, bibliotekoznawstwa, bibliologii, informatologii, dziennikarstwa, filmoznawstwa, geografii gospodarczej, polityki i historii gospodarczej, prawa, psychologii rozwojowo-wychowawczej, klinicznej, zdrowia, psychoterapii i psychoanalizy, psychopatologii, psychologii pracy. Dla potrzeb czytelni został rozbudowany księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie, słowniki rzeczowe, słowniki przekładowe, wydawnictwa statystyczne, atlasy, itp. W wyborze gromadzona jest literatura z zakresu: filozofii, socjologii, nauk politycznych, historii, medycyny czy pedagogiki. Biblioteka udostępnia również czasopisma - zarówno polskie, jak i zagraniczne.

    Całość zbiorów Biblioteki obejmuje około 100 000 woluminów wydawnictw zwartych i ciągłych. W prenumeracie znajduje się 68 czasopism polskich oraz 18 zagraniczne. Ponadto Biblioteka otrzymuje 22 czasopism w formie darów. W zbiorach znajdują również prace doktorskie obronione na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

 

Schemat układu księgozbioru

 

0. Dział ogólny
1. Filozofia
2. Psychologia
3. Socjologia
4. Polityka społeczna
5. Etyka
6. Statystyka, Matematyka
7. Ekonomia
8. Unia Europejska
9. Finanse
10. Informatyka
11. Marketing
12. Rachunkowość
13. Prawo
14. Administracja publiczna
15. Ubezpieczenia

16. Organizacja i zarządzanie
17. Sztuki piękne
18. Filmoznawstwo
19. Literatura
20. Geografia
21. Kultura
22. Edukacja
23. Media
24. Transport
25. Politologia
26. Poradniki
27. Nieruchomości
28. Pedagogika
29. Medycyna
30. Historia