Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

 1. Z wypożyczeń międzybibliotecznych mogą korzystać pracownicy naukowi WZiKS UJ.

 2. BW WZiKS realizuje zamówienia na:

  • wypożyczenia krajowe,

  • kopie artykułów z czasopism.

 1. Wszystkie materiały sprowadzone do Biblioteki udostępniane są na miejscu w Czytelni.

 2. Termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych określa Biblioteka wypożyczająca.

 3. Składając zamówienie należy:

  • Podać imię, nazwisko, adres e-mail i telefon kontaktowy osoby zamawiającej,

  • Podać opis bibliograficzny zamawianej publikacji:
   książka: autor, tytuł, miejsce i rok wydania, artykuł z czasopisma: tytuł czasopisma, rocznik, autor i tytuł artykułu, strony, na których znajduje się artykuł,

  • Złożyć wypełniony rewers w Wypożyczalni.

 1. Pytania dotyczące wypożyczeń międzybibliotecznych można kierować drogą elektroniczną na adres: biblioteka.wzks@uj.edu.pl,  podając w tytule wiadomości: „wypożyczenia międzybiblioteczne".

 2. BW WZiKS nie sprowadza materiałów bibliotecznych z bibliotek krakowskich.

 3. BW WZiKS nie zajmuje się realizacją zamówień międzybibliotecznych z bibliotek zagranicznych. Publikacje z bibliotek zagranicznych można sprowadzać za pośrednictwem Biblioteki Jagiellońskiej. Więcej informacji na stronie:

     http://www.bj.uj.edu.pl/wypozyczalnia-miedzybiblioteczna

 • BW WZiKS udostępnia swoje zbiory innym bibliotekom krajowym.

 • Ze zbiorów udostępniane są książki dostępne w Wypożyczalni.

 • Nie udostępnia się druków zwartych, które Biblioteka posiada w jednym egzemplarzu (z Czytelni), czasopism oraz dzieł rzadkich i cennych.

 • Materiały biblioteczne udostępniane są na miesiąc, nie licząc czasu potrzebnego na przesyłkę.

 • Zamówienia można składać:

  • Przesyłając wypełniony rewers na adres Biblioteki (Biblioteka Wydziałowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków).