Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Księgozbiór

Księgozbiór Biblioteki ściśle odpowiada profilowi kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale. Zakres tematyczny zbiorów obejmuje publikacje z zakresu: mikro i makroekonomii, rachunkowości, ekonometrii, zarządzania i organizacji, marketingu, komunikacji społecznej, bibliotekoznawstwa, bibliologii, informatologii, dziennikarstwa, filmoznawstwa, geografii gospodarczej, polityki i historii gospodarczej, prawa, psychologii rozwojowo-wychowawczej, klinicznej, zdrowia, psychoterapii i psychoanalizy, psychopatologii, psychologii pracy. Dla potrzeb czytelni został rozbudowany księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie, słowniki rzeczowe, słowniki przekładowe, wydawnictwa statystyczne, atlasy, itp. W wyborze gromadzona jest literatura z zakresu: filozofii, socjologii, nauk politycznych, historii, medycyny czy pedagogiki. Biblioteka udostępnia również czasopisma - zarówno polskie, jak i zagraniczne.

    Całość zbiorów Biblioteki obejmuje około 100 000 woluminów wydawnictw zwartych i ciągłych. W zbiorach znajdują również prace doktorskie obronione na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

 

Schemat układu księgozbioru

 1. Dział ogólny
 2. Filozofia
 3. Psychologia
 4. Socjologia
 5. Polityka społeczna
 6. Etyka
 7. Statystyka, Matematyka
 8. Ekonomia
 9. Unia Europejska
 10. Finanse
 11. Informatyka
 12. Marketing
 13. Rachunkowość
 14. Ubezpieczenia
 15. Administracja publiczna
 16. Prawo
 17. Organizacja i zarządzanie
 18. Sztuki piękne
 19. Filmoznawstwo
 20. Literatura
 21. Geografia
 22. Kultura
 23. Edukacja
 24. Komunikowanie społeczne
 25. Media
 26. Transport
 27. Politologia
 28. Poradniki
 29. Nieruchomości
 30. Pedagogika
 31. Medycyna
 32. Historia
 33. Varia